De Stichting “ Vrienden van Sola Gratia & Slothoven ” is opgericht op 11 oktober 1989 en is gevestigd in het zorgcentrum Slothoven te Bergambacht.

Sola Gratia is een woonzorgcentrum, gevestigd aan de Rotterdamseweg 1 in Schoonhoven.

Slothoven is een zorg- en verpleegcentrum, gevestigd aan de Poorthuisstraat 23 in Bergambacht.

De stichting verleent aan de locaties financiële bijdragen voor aanschaffing welke niet of niet geheel ten laste van de door de overheid toegestane en / of gesubsidieerde exploitatierekening gebracht kunnen worden. De aan te schaffen middelen dienen tot verbetering van het woon- en leefklimaat van de locaties. Daarnaast ontvangen de bewoners wel eens een presentje bij bijzondere gelegenheden en het personeel als uiting van waardering.